Nồi đất hầm loại 2

Nồi đất 3 lít NodaCook

Mã sản phẩm: NODA ​04-1200
Giá khuyến mãi: ​450.000VND
Thể tích: 3 lít

Read more »
Nồi đất hầm 05-5000

Nồi đất hầm NodaCook 5 lít

Mã sản phẩm: NODA ​03-1200
Giá khuyến mãi: ​750.000VND
Thể tích: 5 lít

Read more »
Chảo sứ đa năng

Chảo sứ đa năng

Mã sản phẩm: NODA ​02-1200
Giá khuyến mãi: ​650.000VND
Đường kính: 27cm

Read more »
Niêu đất NODA 01-200

Nồi đất kho cá

Mã sản phẩm:​ NODA 01-1200
Giá khuyến mãi: ​380.000VND
Thể tích:​ 1.2 lít

Read more »